Dane kontaktowe

Centrum Psychotechniczne

Tel. kom: 531 000 731

napisz do właściciela:
d.rosa@centrumpsychotechniczne.pl

 

Siemianowice Śląskie

CODZIENNIE!
ul. Jana Pawła II 1

 

 

 

 

Placówka Partnerska

 

 


luxmed

Badania na Broń

Kompleksowe badania na broń w naszej pracowni psychotechnicznej

Zadzwoń  tel. 531000731


 • Prowadzimy kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (badania na broń).
 • Badania na broń odbywają się z reguły dwa razy w miesiącu w zależności od ilości osób zgłaszających się na badanie na początku danego miesiąca.
 • Przeprowadzamy BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
Podpisujemy umowy z zakładami pracy, zapaszamy do współpracy!

Wszystekie badania i konsultacje przeprowadzamy w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Jana Pawła II 1 w ciągu jednego dnia.


UWAGA!

Z uwagi na COVID, aby wykonać badania lekarskie i psychologiczne wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Należy skontaktować się z nami z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć sie więcej
Specjalista prowadzący: Dominika Rosa

Zadzwoń  tel. 531000731
Rodzaje prowadzonych badań:

 

 • Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy
 • Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

 

 


badania na broń


 

Pozwolenia na broń nie mogą uzyskać osoby:

 

 • nie mające ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
 • wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
 • uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
 • nie posiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)